Internetová reklamná agentúra
Internetová reklama, ktorá prináša zákazníkov

Acronym Akronym Alias Applet ASP
Alias Applet ASP Acronym (akronym)

Alias

alias alternatívne meno, prezývka. Názov adresy elektronickej pošty môže mať viac aliasov, kde koncový názov domény za znakom @ ostáva rovnaký a mení sa len názov, napr. adresa Táto adresa je chránená proti spamu, pre jej zobrazeniu potrebujete mať Java scripty povolené  má vytvorené dalšie aliasy ako Táto adresa je chránená proti spamu, pre jej zobrazeniu potrebujete mať Java scripty povolené , Táto adresa je chránená proti spamu, pre jej zobrazeniu potrebujete mať Java scripty povolené  Alias môže byť aj alternatívne meno pre adresu počítača.

Acronym (akronym)

Skratky používané pri internetovej komunikácii (e-mail, chat ...) Pri komuikácii mailom sa patrilo správy maximálne skracovať. Preto sa vyvinula špecifická "kultúra komunikácie", využívajúca emotikony a akronymy, čiže skratky. Ich význam bol: nezahlcovať bývalé málokapacitné linky a skracovať čas pri písaní. V súčasnej dobe to patrí skôr ku dobrým zvykom ako si skrátiť písanie textov. Prípadne sa ten kto takto píše chce predviesť aký je na internete profík.

Najčastejšie používané skratky sú:

 • AYT: are you there? - si tam? žiješ?
 • BTW: by the way - mimochodom
 • CU/Cya: see you - ahoj
 • FWIW: for what it’sworth - pretože (preboha!)
 • FYI: for your information - pre tvoju informáciu
 • IMHO: in my humble opinion - podľa môjho skromného názoru
 • IMO: in my opinion - podľa môjho názoru
 • JOOC: just out of curiosity - to sa teda divím
 • LOL: laughing out loud - to se teda smejem
 • OTFL: on the floor laughing - smejem sa, až ležím na zemi
 • OTOH: on the other hand - na druhej strane
 • PMFBI: pardon me for butting in - prepáčte mi, že sa do toho pletiem
 • ROTFL: roll on the floor laughing - smejem sa, až sa váľam po zemi
 • RTFM: read the fucking manual - prečítaj si ten posraný manuál
 • TIA: thanks in advance - ďakujem vopred

príklad :-) namieto takejto vety
"a mimochodom nezabudni na tu zmluvu. Díky vopred. Juro."
napíšete takúto vetu
"BTW, nezabudni na tu zmluvu. TIA Juro."

Applet

applety sú programy (druh aplikácie v jazyku Java) vhodné na malé internetové aplikácie (interaktívne objekty na web stránkach) prístupné pomocou internetových prehliadačov, ktoré sú v súčasnosti vybavené Java technológiou umožňujúcou ich funkčnosť.

ASP

Application Service Providing - prenájom aplikácií (softvéru) cez internet. Softvér sa spúšťa na serveri poskytovateľa tejto služby, pričom užívateľ k nemu pristupuje pomocou internetového prehliadača. V tomto kontexte potom nechápeme softvér ako produkt, ale ako službu. ASP môže znamenať aj Active Server Pages, čo je technológia na vytváranie www stránok s dynamicky generovaným obsahom. To znamená, že každému užívateľovi je možné prispôsobiť obsah stránok.
 
< Predošlý


Správny webdizajn (webdesign) privedie návštevníkov na váš web a predá vaše produkty. Tvoríme optimalizované stránky pre vyhľadávače. Web stránka ITC-NR Nitra obsahuje produkty: webdizajn (webdesign) zameraný na predaj, optimalizácia pre vyhľadávače (SEO), tvorba web stránky kde SEO konzultant zameriava webdizajn (webdesign) a marketingové texty web prezentácie a internetovej stránky na podporu predaja. Reklama a marketing na internete.

© 2019 Internetová Reklamná Agentúra