Internetová reklamná agentúra
Internetová reklama, ktorá prináša zákazníkov

Banner Business to Business B2B Business to Customer B2C
backbone, banner, bit, browser, Business to Business, B2B, BTB, Business to Customer, B2C, BTC, byte

backbone

Business to Business B2B časť internetu, ktorú tvoria supervýkonné počítače poprepájané komunikačnými kanálmi s veľmi rýchlym prenosom dát. Na túto sieť sa pripájajú iné siete v internete, privátne, národné, mestské, komerčné a iné siete.

banner

vyslovuje sa bener, záhlavie, nadpis na web stránke alebo reklamný prúžok (reklamný banner)

browser, prehliadač

softvér na prehliadanie stránok v internete, najrozšírenejšími prehliadačmi sú Internet Explorer (súčasť operačného systému Windows) a Netscape Navigátor

Business to Business, skratka B2B alebo BTB

anglický názov pre elektronické obchodovanie v medzipodnikovom prostredí, obchodný vzťah medzi distribučnou spoločnosťou, alebo výrobnou spoločnosťou a obchodnými partnermi (predajcami)

Business to Customer, skratka B2C alebo BTC

v anglickom jazyku označuje elektronické obchodovanie orientované na koncových zákazníkov (vzťah predajca - koncový zákazník), napr. virtuálne obchody

bit

vyslovuje sa bit, základná jednotka informácie, jedna dvojková číslica, pozri aj byte (vyslovuje sa bajt)

byte

vyslovuje sa bajt, predstavuje 8 bitov, teda informáciu, ktorá spravidla reprezentuje jeden znak alebo číslo od O do 255. V praxi sa často používajú násobky tejto jednotky: kilobyte ( l kB = 1024 B), megabyte (l MB = 1024 kB), gigabyte (l GB = 1024 MB)
 
< Predošlý   Ďalší >


Správny webdizajn (webdesign) privedie návštevníkov na váš web a predá vaše produkty. Tvoríme optimalizované stránky pre vyhľadávače. Web stránka ITC-NR Nitra obsahuje produkty: webdizajn (webdesign) zameraný na predaj, optimalizácia pre vyhľadávače (SEO), tvorba web stránky kde SEO konzultant zameriava webdizajn (webdesign) a marketingové texty web prezentácie a internetovej stránky na podporu predaja. Reklama a marketing na internete.

© 2019 Internetová Reklamná Agentúra