Internetová reklamná agentúra
Internetová reklama, ktorá prináša zákazníkov

Databáza diskusné skupiny DNS doména DVD
databáza debata (chat) demo, demo verzia, desktop, dial up, diskusné fóra, uzavreté diskusné fóra, diskusné skupiny, konferencie, zoznamy adresátov elektronickej pošty (mailing lists), DNS, doména, download/upload, DVD DVD

DVD

Digital Versatile Disc; záznamové médium podobné ako CD, s kapacitou až 8,5 GB. Vďaka veľkej kapacite sú DVD vhodné na ukladanie multimediálnych prezentácií a videa.

databáza

súbor dát usporiadaných v tabuľkách, poprepájaných väzbami spolu s programom, ktorý umožňuje ich rýchle triedenie, mazanie, dopĺňanie a iné operácie.

debata (chat)

konverzácia dvoch alebo viac ľudí v reálnom čase. Písané správy si účastníci vymieňajú v reálnom čase prostredníctvom internetových technológií tak, že obaja alebo viacerí účastníci vidia správy na obrazovke a okamžite môžu na ne odpovedať.

demo, demo verzia

demonštračná, ukážková verzia. Užívateľ si na demo verzii softvérového produktu môže odskúšať, či vyhovuje jeho požiadavkám predtým, ako ho zakúpi.

desktop

pracovná plocha na obrazovke počítača, môže označovať aj počítač vhodný na umiestnenie na stole

dial up

číta sa dail ap, je najrozšírenejší spôsob pripojenia do internetu telefónnou linkou pomocou modemu. Iné bežné spôsoby pripojenia do siete internet sú pevnou linkou (priame permanentné pripojenie k poskytovateľovi pripojenia do internetu káblom), ISDN linkou, satelitné spojenie, mobilné prostredníctvom WAP technológie.

diskusné fóra, uzavreté diskusné fóra

na rozdiel od elektronických konferencií sa nemusí účastník prihlasovať, príspevky môže čítať a publikovať každý návštevník príslušnej web stránky. Ak sa jedná o uzavreté diskusné fórum, účastník musí mať povolený prístup.

diskusné skupiny, konferencie, zoznamy adresátov elektronickej pošty (mailing lists)

súkromná či odborná diskusia väčšej skupiny ľudí na určitú tému. Príspevky sú zasielané do poštových schránok elektronickej pošty prihlásených účastníkov konferencie. V prípade moderovanej konferencie nové príspevky pred rozposlaním najskôr posúdi správca konferencie, moderátor, čo je pomerne náročná činnosť, preto je väčšina konferencií nemoderovaných. Verejné konferencie sú určené pre širokú verejnosť.

DNS

skratka pre Domain Name System (alebo Service), označuje sa ňou server (DNS server) alebo program, ktorý obsluhuje siete s protokolom TCP/IP. Prevádza názvy domén na číselné IP adresy a naopak, napr. názov domény www.abc.sk by mohol zmeniť na 123.45.56.78

doména

Doména je oblasťou v internete, pod ktorú patrí počítač alebo skupina počítačov. Domény sú hierarchicky organizované, jednotlivé úrovne sa v adresách oddeľujú bodkami, od najvyššej úrovne k nižším sa zapisujú sprava doľava. Úplná adresa počítača sa potom skladá z jeho názvu a domény, v ktorej sa nachádza. Napríklad adresa www.itc-nr.sk označuje počítač s názvom www umiestnený v doméne itc-nr, ktorá patrí pod doménu sk. Doména najvyššej úrovne (top-level domain) označuje typ organizácie (gov, edu, čom, org) alebo krajinu, v ktorej sa nachádzajú organizácie zaregistrované pod touto doménou (sk, cz, de a pod.). Správou internetovej domény najvyššej úrovne .sk je poverená spoločnosť EuroWeb Slovakia, a.s. (http://www.sk-nic.sk, NIC - Network Information Center) a v súčasnosti je registrácia domény druhej úrovne pod doménou .sk zdarma.

download/upload

Download - elektronický prenos údajov z internetu do počítača užívateľa (napr. k zákazníkovi). Upload - elektronický prenos údajov z počítača užívateľa do internetu (napr. od zákazníka do počítača prevádzkovateľa určitej služby).
 
< Predošlý   Ďalší >


Správny webdizajn (webdesign) privedie návštevníkov na váš web a predá vaše produkty. Tvoríme optimalizované stránky pre vyhľadávače. Web stránka ITC-NR Nitra obsahuje produkty: webdizajn (webdesign) zameraný na predaj, optimalizácia pre vyhľadávače (SEO), tvorba web stránky kde SEO konzultant zameriava webdizajn (webdesign) a marketingové texty web prezentácie a internetovej stránky na podporu predaja. Reklama a marketing na internete.

© 2019 Internetová Reklamná Agentúra