Internetová reklamná agentúra
Internetová reklama, ktorá prináša zákazníkov

Ecommerce ebusiness elektronická pošta elektronické obchodovanie
e-commerce, e-business, elektronická pošta, elektronické obchodovanie, elektronický podpis, e-marketplace, extranet

e-commerce

e-commerce

elektronické obchodovanie, vykonávanie obchodných transakcií on-line, napr. nákup a predaj produktov a platba digitálnymi peniazmi alebo prostredníctvom EDI - Electronic Data Interchange

e-business

Pod e-businness môžeme chápať všetky aspekty podnikania elektronickým spôsobom. Označuje taktiež elektronické obchodovanie, a niekedy týmto termínom je označovaná len časť elektronického obchodovania zameraného na aplikácie, softvér (e-business pack) a iné nevyhnutné nástroje potrebné na prevádzkovanie a zapojenie sa podniku do samotného elektronického obchodovania (pozri e-commerce).

elektronická pošta

najpoužívanejšia služba počítačových sietí a predovšetkým internetu na posielanie a prijímanie textových správ. Adresa na posielanie elektronickej pošty má tvar Táto adresa je chránená proti spamu, pre jej zobrazeniu potrebujete mať Java scripty povolené napr. Táto adresa je chránená proti spamu, pre jej zobrazeniu potrebujete mať Java scripty povolené (meno: Juko, znak: @ tzv. zavináč, doména domena: doména druhej úrovne patriaca firme domena a najvyššia doména označujúca krajinu sk). K textovej správe je možné pripájať aj zvukové správy, grafické súbory, video, spúšťateľné programy a pod.

elektronické obchodovanie pozri e-commerce

elektronický podpis

alebo digitálny podpis, je považovaný za rovnocenný vlastnoručnému podpisu v on-line transakciách, je používaný v súlade so zákonom o elektronickom podpise, ktorý upravuje jeho vyhotovovanie a používanie, poskytovanie certifikačných služieb a registračných služieb. Podľa v súčasnosti platnej legislatívy sa môžu elektronické podpisy používať len pri transakciách v medzipodnikovom prostredí (B2B transakciách) po predošlom zmluvnom dohovore medzi podnikmi. Elektronický podpis sa môže aj po prijatí potrebnej legislatíve plne aplikovať do každodenného života len po založení Národného certifikačného úradu, ktorý bude mať dohľad nad poskytovateľmi certifikačných služieb pri vystavovaní.

e-marketplace

elektronické trhové priestory tzv. e-marketplace a špecializované internetové portály s vlastným tímom tvorcov obsahu sú najnovšie nádejné projekty v internetovej ekonomike

Extranet

názov pre Intranet čiastočne prístupný aj pre ľudí mimo siete Intranet na základe autorizácie, hesla.

 
< Predošlý   Ďalší >


Správny webdizajn (webdesign) privedie návštevníkov na váš web a predá vaše produkty. Tvoríme optimalizované stránky pre vyhľadávače. Web stránka ITC-NR Nitra obsahuje produkty: webdizajn (webdesign) zameraný na predaj, optimalizácia pre vyhľadávače (SEO), tvorba web stránky kde SEO konzultant zameriava webdizajn (webdesign) a marketingové texty web prezentácie a internetovej stránky na podporu predaja. Reklama a marketing na internete.

© 2019 Internetová Reklamná Agentúra