Internetová reklamná agentúra
Internetová reklama, ktorá prináša zákazníkov

ICQ Internet Intranet IP adresa ISDN
ICQ, Internet, Intranet, IP adresa, ISDN, ISP, IT

ICQ

icq

skratka z "aj síkju" (angl. I SEEKYOU), umožňuje dvom účastníkom spojiť sa prostredníctvom siete internet a vzájomne si posielať odkazy v reálnom čase; veľmi populárna služba

Internet

globálna sieť počítačov a iných privátnych počítačových sietí, ktorých počítače dokážu medzi sebou komunikovať pomocou sieťových protokolov tzv. Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP).

Intranet

vnútropodniková, uzatvorená sieť, ktorá používa technológiu Internetu, sieťové protokoly, hypertextové dokumenty, elektronickú poštu, podobne ako je to v sieti Internetu. Dá sa charakterizovať aj ako interný Internet, alebo Internet v rámci organizácie. Neoprávnenému prístupu do Intranetu zabraňuje technológia nazývaná firewall.

IP adresa

identifikácia počítača alebo zariadenia v sieti používajúcej TCP/IP protokol sa vykonáva na základe IP adresy (Internet Protocol adresy, pozri aj doména, internet a web). IP adresa je 32 bitová numerická adresa napísaná ako štyri čísla (od O do 255) oddelené bodkami, napr. 1.160.10.312. Jednej IP adrese zodpovedá práve jedno zariadenie (napr. počítač) v sieti, ale jedno zariadenie môže mať aj viac IP adries. Pretože IP adresy nie sú ľahko zapamätateľné, alternatívne sa označujú počítače aj menom a doménou, v ktorej sú pripojené. Prevod doménového názvu počítača na IP adresu sa zabezpečuje pomocou služby DNS.

ISDN

Intergated Services Digital Network; digitálna sieť s integrovanými službami. ISDN je medzinárodný komunikačný štandard na prenos hlasových správ, videa a dát prostredníctvom digitálnych telefónnych liniek alebo bežných telefónnych káblov rýchlosťou 64Kbps (kilobitov za sekundu). Väčšinou v ponuke telefónnych spoločností, ktoré týmto poskytujú možnosť dvoch liniek, jednej na prenos hlasových dát a druhej na prenos iných dát. Pri využití oboch liniek na prenos dát z internetu je rýchlosť 128 Kbps, čo je asi 3x viac ako najrýchlejšie dial-up pripojenie. Iná verzia ISDN je B-ISDN, širokopásmové prenosy dát až 1.5 Mbps (mega bitov za sekundu) prostredníctvom optických káblov

ISP

Internet Service Provider, poskytovateľ pripojenia do siete internetu

IT

Informačné Technológie

 
< Predošlý   Ďalší >


Správny webdizajn (webdesign) privedie návštevníkov na váš web a predá vaše produkty. Tvoríme optimalizované stránky pre vyhľadávače. Web stránka ITC-NR Nitra obsahuje produkty: webdizajn (webdesign) zameraný na predaj, optimalizácia pre vyhľadávače (SEO), tvorba web stránky kde SEO konzultant zameriava webdizajn (webdesign) a marketingové texty web prezentácie a internetovej stránky na podporu predaja. Reklama a marketing na internete.

© 2019 Internetová Reklamná Agentúra