Internetová reklamná agentúra
Internetová reklama, ktorá prináša zákazníkov

Informačná spoločnosť
Informačná spoločnosť

Informačná spoločnosť

Informačná spoločnosť

súvisí so všetkými aspektmi aplikovania a používania nových informačných technológií a prechodu do informačnej spoločnosti vo všetkých sférach života (elektronické obchodovanie je len jednou oblasťou) a prípravou obyvateľov na zmeny, ktoré nové technológie prinášajú.

Mobilné telefóny, ktoré boli pred 15 rokmi raritou, nájdeme dnes takmer všade. Internet nám poskytuje nekonečný prúd online informácií. Máme k dispozícii úžasné množstvo programov a služieb, pretože vysokovýkonné digitálne systémy prepájajú donedávna oddelené svety rozhlasového alebo televízneho vysielania a telekomunikácií. Revolúcia informačných technológii vytvára informačnú spoločnosť doma, v škole a v práci. Európska únia, jej politiky a činnosť už od začiatku túto revolúciu usmerňujú a podporujú.

Súčasná iniciatíva známa ako i2010 je zameraná na nasledujúce štyri roky. V rámci tejto iniciatívy sa za kľúčovú technológiu považuje širokopásmový prístup na internet a zabezpečenie rýchlej, lacnej a nepretržitej online komunikácie. Približne 25 % domácnosti EÚ je vybavených širokopásmovým pripojením na internet, hoci údaje, ktoré sa týkajú štátov, ktoré sa stali členmi EÚ od roku 2004, sú hlboko pod týmto priemerom.

Viac ako 90 % orgánov štátnej správy v Európskej únii poskytuje svoje služby online. Cieľom je zabezpečiť jednoduchý elektronický prístup k 20 základným službám orgánov štátnej a verejnej správy (ako je podávanie daňových priznaní k dani z príjmu alebo daňových priznaní k DPH, registrácia nových motorových vozidiel alebo zmena vlastníctva motorového vlastníctva a pod.). V starých členských štátoch sa v súčasnosti podáva až 88 % daňových priznaní k DPH elektronicky.

Dôraz sa kladie na to, aby okrem škôl a univerzít mali širokopásmové pripojenie na internet aj knižnice, múzeá a podobné inštitúcie. Okrem toho majú vlády EÚ zabezpečiť online zdravotnícke služby pre občanov vrátane informácií o prevencii chorôb, elektronickej zdravotnej dokumentácie, telefonických konzultácií a elektronickej úhrady zdravotných výdavkov.

Jednotlivé prvky iniciatívy i2010 sa zameriavajú na podporu rastu a zamestnanosti v informačnej spoločnosti a v médiách. Ide o celkovú stratégiu modernizácie všetkých politických nástrojov, ktoré má Európska únia k dispozícii na podporu rozvoja digitálnej ekonomiky; zvyšovanie investícií do vedy a výskumu a podnikanie ďalších konkrétnych krokov na zmenšovanie digitálnej priepasti.

 
< Predošlý   Ďalší >


Správny webdizajn (webdesign) privedie návštevníkov na váš web a predá vaše produkty. Tvoríme optimalizované stránky pre vyhľadávače. Web stránka ITC-NR Nitra obsahuje produkty: webdizajn (webdesign) zameraný na predaj, optimalizácia pre vyhľadávače (SEO), tvorba web stránky kde SEO konzultant zameriava webdizajn (webdesign) a marketingové texty web prezentácie a internetovej stránky na podporu predaja. Reklama a marketing na internete.

© 2019 Internetová Reklamná Agentúra