Internetová reklamná agentúra
Internetová reklama, ktorá prináša zákazníkov

ISPO Information Society Promotion Office
ISPO (Information Society Promotion Office – Kancelária pre propagáciu informačnej spoločnosti)

ISPO (Information Society Promotion Office – Kancelária pre propagáciu informačnej spoločnosti)

je úrad, ktorý má uviesť informačnú spoločnosť do každodenného života. Jej úlohou je zhromažďovať, pripravovať a analyzovať informácie spojené s rozvojom informačnej spoločnosti, informačno-komunikačných technológií (IKT) a následne ich poskytovať tak širokej laickej a odbornej verejnosti, ako aj rozhodujúcim orgánom Európskej komisie. ISPO bola založená v roku 1994 ako súčasť programu Európska cesta k informačnej spoločnosti s nasledujúcou náplňou činnosti:

  • zabezpečovanie informačných služieb prostredníctvom elektronických a tradičných médií,
  • príprava projektov na zviditeľňovanie a podporu informačnej spoločnosti,
  • sledovanie projektov a činností spojených s rozvojom informačnej spoločnosti,
  • vyhľadávanie ukážkových príkladov a riešení,
  • stimulácia vzájomnej spolupráce medzi aktérmi európskej informačnej spoločnosti,
  • podpora vybraných projektov a propagačných akcií pre Informačnú spoločnosť.

30. marca 1998 Európsky parlament svojím rozhodnutím 98/253/EC prijal niekoľkoročný program PROMISE (1998-2002) – na podporu rozvoja informačnej spoločnosti v Európe s nasledujúcim programom:

  • Zvýšiť povedomie a oboznamovať verejnosť s predpokladaným dopadom informačnej spoločnosti a jej nových aplikácii v rámci Európy a stimulovať ochotu ľudí podieľať sa na zmenách k informačnej spoločnosti;
  • Optimalizácia socio-ekonomických výhod informačnej spoločnosti v Európe analyzovaním technických, ekonomických, sociálnych a regulačných aspektov, osvojenie si myšlienok a výzvy, ktorú zo sebou prináša prechod k informačnej spoločnosti a podpora spolupráce na Európskych a národných úrovniach,
  • Posilnenie európskej pozície a jej zviditeľnenie v rámci globálneho pohľadu na informačnú spoločnosť.
 
< Predošlý   Ďalší >


Správny webdizajn (webdesign) privedie návštevníkov na váš web a predá vaše produkty. Tvoríme optimalizované stránky pre vyhľadávače. Web stránka ITC-NR Nitra obsahuje produkty: webdizajn (webdesign) zameraný na predaj, optimalizácia pre vyhľadávače (SEO), tvorba web stránky kde SEO konzultant zameriava webdizajn (webdesign) a marketingové texty web prezentácie a internetovej stránky na podporu predaja. Reklama a marketing na internete.

© 2019 Internetová Reklamná Agentúra