Internetová reklamná agentúra
Internetová reklama, ktorá prináša zákazníkov

off-line on-line operačný systém outsourcing

off-line

Image

nepripojený do siete internet, prevádzkovaný mimo siete internet (odpojený, nekomunikujúci)

on-line

pripojený (pripravený na príjem, prijímajúci) k sieti internetu alebo prevádzkovaný v prostredí siete internet

on-line, off-line podnikanie

on-line podnikanie predstavuje činnosť ako napr. prevádzkovanie on-line predajne prístupnej prostredníctvom internetových technológií s možnosťou nákupu priamo z internetových stránok takejto predajne, off-line podnikanie je prevádzkovanie bežného tzv. kamenného obchodu v reálnom svete mimo internetu (aj v prípade, že takýto obchod má web stránky, ktoré slúžia na propagáciu obchodu no nie na aktívny predaj tovaru)

operačný systém

Image

program, ktorý zabezpečuje základnú funkčnosť počítača, obsluhuje periférne zariadenia a poskytuje svoje služby ostatným aplikáciám, napr. tlač, zobrazovanie na monitore

outsourcing

využívanie externých zdrojov, napr. pri zabezpečovaní výrobných činností, hľadaní nových pracovníkov, spravovaní účtovnej agendy a iných činnostiach spoločnosti

 
< Predošlý   Ďalší >


Správny webdizajn (webdesign) privedie návštevníkov na váš web a predá vaše produkty. Tvoríme optimalizované stránky pre vyhľadávače. Web stránka ITC-NR Nitra obsahuje produkty: webdizajn (webdesign) zameraný na predaj, optimalizácia pre vyhľadávače (SEO), tvorba web stránky kde SEO konzultant zameriava webdizajn (webdesign) a marketingové texty web prezentácie a internetovej stránky na podporu predaja. Reklama a marketing na internete.

© 2019 Internetová Reklamná Agentúra