Internetová reklamná agentúra
Internetová reklama, ktorá prináša zákazníkov

Password PGP POP3 Portál

password

heslo, prihlasovacie heslo

Perl

skratka pre Practical Extraction and Report Language. Je to programovací jazyk vhodný na písanie jednoduchých programov - CGI skriptov. (pozri CGI)

PGP

Image

Pretty Good Privacy; kryptovací program pre elektronickú poštu

plug-in

prídavný modul programu, ktorý rozširuje jeho možnosti

POP3

protokol na príjem pošty

portál

Image

web stránka slúžiaca ako vstupná brána do internetu. Moderné portály sú zároveň vyhľadávačom aj miestom pre zábavu, informačným zdrojom aj komunikačným centrom a neraz aj elektronickým obchodom. Príklady slovenských portálov: Zoznam.sk, Superzoznam.sk, Wanadoo.sk, Centrum.sk, Markíza.sk. Vertikálne portály prevádzkované väčšinou spoločnosťami vlastniacimi tieto známe portály sú zamerané na určitý odbor a publikujú informácie z danej oblasti.

poskytovateľ certifikačných služieb

je právnická osoba, ktorá poskytuje certifikačné služby na základe akreditácie. V SR má podľa návrhu zákona o elektronickom podpise funkciu akreditačnej inštitúcie vykonávať Ministerstvo vnútra SR, ktoré má byť ústredným orgánom štátnej správy pre elektronické podpisy. V slovenskom právnom poriadku neexistuje právna úprava, ktorá by jednoznačne pripúšťala alebo zakazovala elektronickú formu dokumentácie pri právnych úkonoch. Za základ právnej úpravy, ktorý by mohol mať vzťah k používaniu elektronického podpisu, možno považovať § 40 Občianskeho zákonníka. Nespornosť podpisu a jeho uznanie môže byť v občianskoprávnych vzťahoch dohodnutá zmluvnými stranami podľa ustanovenia § 2 ods. 3 Občianskeho zákonníka. To znamená, že účastníci právnych vzťahov si môžu vzájomné vzťahy upraviť tak, ako to zodpovedá ich súhlasnej vôli podľa svojich potrieb.

Image

prehliadač

program umožňujúci predovšetkým prehliadanie zdrojov internetu - web stránok. Najpoužívanejšie prehliadače Microsoft Internet Explorer a Netscape Communicator sú doplnené aj programom elektronickej pošty (pozri aj elektronická pošta, Netscape, internet, Web).

public domain

programy zadarmo, plne funkčné, voľne distribuovateľné, zdrojový kód môžete ľubovoľne meniť, autor si nevyhradil autorské práva (pozri tiež freeware a shareware)

 
< Predošlý   Ďalší >


Správny webdizajn (webdesign) privedie návštevníkov na váš web a predá vaše produkty. Tvoríme optimalizované stránky pre vyhľadávače. Web stránka ITC-NR Nitra obsahuje produkty: webdizajn (webdesign) zameraný na predaj, optimalizácia pre vyhľadávače (SEO), tvorba web stránky kde SEO konzultant zameriava webdizajn (webdesign) a marketingové texty web prezentácie a internetovej stránky na podporu predaja. Reklama a marketing na internete.

© 2019 Internetová Reklamná Agentúra