Internetová reklamná agentúra
Internetová reklama, ktorá prináša zákazníkov

Server Shareware Smart Spam

sémantický detekčný mechanizmus

schopný pri prehľadávaní zdrojov internetu rozoznávať aj význam jazykových jednotiek, slov a vyšších celkov.

server

server

počítač alebo program, ktorý poskytuje služby iným počítačom v sieti, tzv. klientom. Od klientov prijíma požiadavky, spracováva ich a výsledky posiela naspäť (klient server architektúra) Podľa typu služieb, ktoré sú na serveri prevádzkované, rozlišujeme niekolko typov serverov: napr. web server (poskytuje web stránky), databázový server (spracováva požiadavky na vyhľadávanie v databázach), mail server (umožňuje príjem a odosielanie el. pošty) a iné.

shareware

program, ktorý je distribuovaný zdarma na určitú skúšobnú lehotu a väčšinou s obmedzenými funkciami (pozri freeware, public domain)

smart

spam

chytrý, inteligentný

spam

nevyžiadaná pošta, obťažujúce reklamné a opakovane zasielané správy elektronickou poštou

SQL

Structured Query Language; jazyk používaný v oblasti databáz

 
< Predošlý   Ďalší >


Správny webdizajn (webdesign) privedie návštevníkov na váš web a predá vaše produkty. Tvoríme optimalizované stránky pre vyhľadávače. Web stránka ITC-NR Nitra obsahuje produkty: webdizajn (webdesign) zameraný na predaj, optimalizácia pre vyhľadávače (SEO), tvorba web stránky kde SEO konzultant zameriava webdizajn (webdesign) a marketingové texty web prezentácie a internetovej stránky na podporu predaja. Reklama a marketing na internete.

© 2019 Internetová Reklamná Agentúra