Internetová reklamná agentúra
Internetová reklama, ktorá prináša zákazníkov

URL (Uniform Resource Locator)

URL (Uniform Resource Locator)

url

je jedinečná adresa web stránky, dokumentu alebo súboru na FTP serveri na internete. Adresa je zostavená z názvu služby://adresy servera/cesty/názvu dokumentu napr. http://www.nadsme.sk/eic/uvod.html, kde http indikuje, že zdrojom je web server umiestnený v doméne nadsme.sk, eic je adresár, v ktorom je uložený dokument uvod.html. Okrem služby webu (pozri Web, WWW) http je pomerne rozšírenou aj služba ftp (Filé Transfer Protocol) - služba prenosu súborov.

 
< Predošlý   Ďalší >


Správny webdizajn (webdesign) privedie návštevníkov na váš web a predá vaše produkty. Tvoríme optimalizované stránky pre vyhľadávače. Web stránka ITC-NR Nitra obsahuje produkty: webdizajn (webdesign) zameraný na predaj, optimalizácia pre vyhľadávače (SEO), tvorba web stránky kde SEO konzultant zameriava webdizajn (webdesign) a marketingové texty web prezentácie a internetovej stránky na podporu predaja. Reklama a marketing na internete.

© 2019 Internetová Reklamná Agentúra