Internetová reklamná agentúra
Internetová reklama, ktorá prináša zákazníkov

VBScript Virtuálna realita Vírus

VBScript

Skratka pre Visual Basic Scripting Edition, jazyk na písanie skriptov vytvorený spoločnosťou Microsoft (podobný JavaScript), je omnoho jednoduchší ako programovací jazyk Visual Basic. Vytvárajú sa ním interaktívne prvky web stránok (rolovacie menu, tlačítka a pod.).

virtuálna realita

Image

vymodelovaný svet pomocou jazyka Virtual Modelling Language (VRML), ktorým sa dá vytvárať trojdi-menziálny (3D) priestor a na internete sa dá prehliadať pomocou špeciálneho prehliadača (browsera), alebo tzv. plug-in player v rámci bežného prehliadača. Virtuálnou realitou je obrazové a zvukové (niekedy aj hmatateľné) napodobenie reálneho sveta.

virtuálny obchodný dom

Image

je obdoba kamenného obchodného domu v reálnom svete, v ktorom majú umiestnené predajcovia svoje virtuálne predajne a zákazník nakupuje v nich elektronickým spôsobom prostredníctvom internetových technológií

virtuálny, (nevirtuálny)

existujúci len vo virtuálnom svete, napr. na internete. V opačnom význame je používaný aj termín nevirtuálny.

vírus

škodlivý program, ktorý väčšinou dokáže sám seba duplikovať a rozširovať sa v počítačových systémoch, v sieťach, niekedy aj napriek bezpečnostným opatreniam (firewall).

voice mail

Image

hlasová pošta umožňujúca výmenu hlasových (audio) správ v sieti internetu

vyhľadávacie možnosti

internetové technológie zakomponované na web stránkach, ktoré umožňujú nájdenie určitej informácie v rámci danej stránky a v iných zdrojoch. Väčšinou je to rámček na web stránke, do ktorého je možné napísať hľadané slovo alebo slovné spojenie.

 
< Predošlý   Ďalší >


Správny webdizajn (webdesign) privedie návštevníkov na váš web a predá vaše produkty. Tvoríme optimalizované stránky pre vyhľadávače. Web stránka ITC-NR Nitra obsahuje produkty: webdizajn (webdesign) zameraný na predaj, optimalizácia pre vyhľadávače (SEO), tvorba web stránky kde SEO konzultant zameriava webdizajn (webdesign) a marketingové texty web prezentácie a internetovej stránky na podporu predaja. Reklama a marketing na internete.

© 2019 Internetová Reklamná Agentúra