Internetová reklamná agentúra
Internetová reklama, ktorá prináša zákazníkov

WAN WAP Web Server

WAN

prepojené LAN siete vytvárajú WAN sieť - rozsiahlu sieť (Wide Area Network), pozri LAN

WAP

Image

Wireless Application Protocol, je technológia umožňujúca pripojenie mobilného telefónu do siete internet a prehliadanie stránok špeciálne vytvorených na zobrazovanie na displeji mobilného telefónu podporujúceho WAP technológiu a aktivovanou službou u operátora služby mobilnej telekomunikácie. Stránky na internete (web stránky) upravené pre túto technológiu sa nazývajú aj WAP stránky (wapové stránky) a obsahujú len krátke textové informácie bez grafických prvkov. Siete GSM mobilných operátorov sú stavané v súčasnosti len na prenos menších dátových súborov a preto je WAP technológia mobilného internetu vhodná len na krátke a rýchle prezeranie informácií.

web server

je server, počítač, na ktorom sú uložené web stránky (súbory vo formáte HTML a dalšie dokumenty). Počítač užívateľa (označovaný ako klient) pošle požiadavku na konkrétnu stránku príslušnému web serveru, ktorý požadovanú stránku odošle späť klientovi. Vzhľadom na to, že web stránky by mali byť nepretržite prístupné záujemcom, web server musí byť permanentne pripojený do Internetu.

Web,WWW alebo W3 (web stránka, web sídlo, websajt)

skrátený výraz pre World Wide Web (celosvetová sieť) je najrozšírenejšou službou na Internete, a preto je slovo web často nesprávne považované aj za synonymum pre Internet. Tvoria ho web stránky s jednoduchým intuitívnym ovládaním prepojené pomocou hypertextových odkazov, ktoré poskytujú množstvo informácií a iných služieb. Stránky publikované na internete sú preto označované ako web stránky a súbor takýchto stránok nachádzajúcich sa na rovnakej adrese v internete patriace jednej spoločnos¬ti sa nazýva web sídlo spoločnosti alebo websajt (anglicky website). WWW vyvinuli programátori z European Laboratory fór Particle Physics (ČERŇ) v Ženeve v roku 1989. Berners-Lee navrhol štandardný protokol popisujúci formátovanie dokumentu a spôsob vytvárania spojení k dalším dokumentom na internete. Pracovníci konzorcia koordinujúceho vývoj noriem a aplikácií pre World Wide Web, tzv. World Wide Web Consortium (http://www.w3.org), vyvíjajú aj HTML - Hypertext Markup Language.

 
Ďalší >


Správny webdizajn (webdesign) privedie návštevníkov na váš web a predá vaše produkty. Tvoríme optimalizované stránky pre vyhľadávače. Web stránka ITC-NR Nitra obsahuje produkty: webdizajn (webdesign) zameraný na predaj, optimalizácia pre vyhľadávače (SEO), tvorba web stránky kde SEO konzultant zameriava webdizajn (webdesign) a marketingové texty web prezentácie a internetovej stránky na podporu predaja. Reklama a marketing na internete.

© 2019 Internetová Reklamná Agentúra