Internetová reklamná agentúra
Internetová reklama, ktorá prináša zákazníkov

Obsah seminára Internetová reklama a marketing na internete sa stretol s veľkým záujmom a všetci účastníci odchádzali domov s množstvom nových informácií z oblasti internetovej reklamy.

Vyhodnotenie minulých seminárov:
Internetová reklama a marketing na internete

Seminár internetová reklama a marketing na internete uskutočnil organizátor seminára ITC-NR s.r.o. (internetová reklamná agentúra) 30.5.2008, 19.6.2008 a 5.12.2008 v priestoroch školiaceho strediska Lapis s.r.o. a 21.8.2008 v priestoroch spoločnosti Felkon s.r.o..
Seminár je organizovaný v spolupráci s partnermi Lapis s.r.o. (počítačové kurzy a školenia), dFlex Nitra spol. s r. o. (colné a ekonomické informačné systémy, CMS) a COMPUTING (manažment IT).

Účastníci seminára: Internetová reklama a marketing na internete

Seminár doteraz absolvovalo 11 účastníkov z 10 firiem:

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
Felkon s.r.o
Marketing and Business Group, s.r.o
Petitpress, a.s.
EMATECH s.r.o.
SCHAUER s.r.o.
DELUX SM s.r.o.
SAPA PROFILY a.s.
K-SYSTEM spol. s r.o.
MED-ART s.r.o.

Ohlasy na seminár: Internetová reklama a marketing na internete

Seminár sa stretol s pozitívnymi ohlasmi:
8 účastníkov hodnotilo školenie veľmi dobre
2 hodnotili jeho úroveň na výbornú

Z vyjadrení účastníkov:

Na otázku: čo vás na seminári príjemne prekvapilo?

„Osobná konzultácia.“
„Veľké množstvo informácií v pomerne krátkom čase a ich relevantnosť.“
„Dobre zvládnutá prezentácia a komunikatívnosť.“
„Profesionálne vedomosti prednášajúcich.“
„Dozvedel som sa, ako fungujú vyhľadávače, a čo je podstatné na nich uvádzať.“

Na otázku: čo vám v obsahu seminára chýbalo?

„konkrétne príklady chýb z webov účastníkov“*
(*boli ale až v diskusii po vypísaní dotazníkov :-) pozn. organizátora)

Na otázku: ktoré témy vás na seminári najviac zaujali?

„etarget, štatistiky na internete, CMS a optimalizácia“
„Spôsoby zistenia efektívnosti internetovej reklamy“
„SEO optimalizácia webových stránok pre vyhľadávače“
„PPC reklama a analýza firemného webu“

Samozrejme zohľadníme aj kritické pripomienky účastníkov, ktoré nám pomôžu pri zvyšovaní kvality našich ďalších pripravovaných seminárov o internetovej reklame.

Dúfame, že účastníci zhodnotia získané vedomosti pri plánovaní propagácie ich výrobkov a služieb na svojich firemných weboch a v ďalšej internetovej reklame.

Humorné poznámky, ktoré zazneli počas seminára

  • copywriter je človek, ktorý "vie aj súvetia písať"
  • "na internete predáte všetko, predáte prasa, predáte parník..."
  • "Ako sa na internete rieši luxusná krava?" - "Je fialová a má dlhé mihalnice!"
  • "Vám to tiež nefunguje? My asi robíme s rovnakou agentúrou."

Poďakovanie účastníkom

Zároveň ďakujeme všetkým účastníkom seminára o internetovej reklame a marketingu za ich aktívnu účasť, pochopenie a príjemný dojem, ktorý zanechali na prednášajúcich lektorov a organizátora ITC-NR s.r.o. (internetovú reklamnú agentúru)

Poďakovanie partnerom

Ďakujeme aj všetkým našim partnerom, ktorí nám pomohli seminár o internetovej reklame a marketingu zorganizovať a uskutočniť.

Späť na: seminár internetová reklama a marketing
 


Správny webdizajn (webdesign) privedie návštevníkov na váš web a predá vaše produkty. Tvoríme optimalizované stránky pre vyhľadávače. Web stránka ITC-NR Nitra obsahuje produkty: webdizajn (webdesign) zameraný na predaj, optimalizácia pre vyhľadávače (SEO), tvorba web stránky kde SEO konzultant zameriava webdizajn (webdesign) a marketingové texty web prezentácie a internetovej stránky na podporu predaja. Reklama a marketing na internete.

© 2019 Internetová Reklamná Agentúra