Internetová reklamná agentúra
Internetová reklama, ktorá prináša zákazníkov

Stručný výber vysvetlení niektorých pojmov v súvislosti s používaním internetu.

E-mail:

elektronická pošta - spája výhody klasického telefónu a bežnej pošty. Hlavnými výhodami je rýchlosť prenosu, nízka finančná náročnosť oproti klasickej pošte, faxu, či telefónu. Veľmi vhodná je najmä na komunikáciu firmy. V oblasti marketingu je niekedy používaná na zasielanie nevyžiadaných reklamných materiálov, tzv. spam. Vzhľadom na často oprávnené negatívne reakcie sa doporučuje využitie direct e-mail len v spojitosti so službami www.

www:

word wide web - služba reprezentovaná protokolom HTTP a dokumentami vo formáte HTML,VRML a JAVA. Takto spracované hypertextové dokumenty predstavujú najmodernejší nástroj na vytvorenie reklamných prezentácii firmy, poskytovanie informácii rôzneho druhu. Prieskum trhu pomocou interaktívnych formulárov je ďalšou zaujímavou možnosťou. Veľmi dobré je využitie technických možností média na public relations.

IP adresa:

jednoznačná adresa počítača pripojeného do Internetu. Tieto adresy sú na Internete používané na vzájomnú komunikáciu pripojených počítačov. Môžu byť dvoch druhov: statické a dynamické. Statické sú pridelené správcom a už sa nemenia. Dynamické IP adresy sa používajú najmä pre používateľov pripojovaných k Internetu dočasne. Keďže cez jednu IP adresu môže mať prístup na Internet aj celá počítačová sieť presný počet používateľov sa podľa tohto údaja nedá určiť. Zmena počtu IP adries však hovorí, ako klesá alebo rastie počet používateľov Internetu.

Internetové katalógy:

Obdoba klasických zoznamov. V nich je zaradené aj množstvo www adries prezentácii firiem, zotriedených väčšinou podľa oboru činnosti. Na rozdiel od klasických adresárov má používateľ možnosť interaktívne dostávať informácie uvedené v prezentácii po kliknutí na príslušné miesto na monitore. Väčšina zoznamov plní aj funkciu hľadača. Umožňujú efektívne vyhľadávať informácie, aj keď nepoznáme konkrétnu www adresu. Zaradenie www prezentácií do takýchto zoznamov je jednou z metód zvýšenia návštevnosti www stránky a tým aj zvýšenia okruhu oslovených.

Reklamný baner (pruh):

Grafický prúžok, zväčša štandardnej veľkosti 468 x 60 bodov (iné rozmery sa tiež používajú ). Tento nositeľ reklamy je umiestnený na určitom mieste v HTML stránke. Od lukratívnosti polohy a samozrejme návštevnosti reklamného servra sa následne odvodzuje cena. Banery môžu byť statické alebo animované (preblikavajúce). V súčasnosti sa animované používajú častejšie z dôvodu vyššej účinnosti. Veľkosť banerov je u väčšiny serverov obmedzená hodnotou 18 KB.

Hity:

počet všetkých súborov poslaných návštevníkovi internetu.

HTML Hity:

počet HTML dokumentov poslaných návštevníkovi internetu.

Page impresions (page views):

počet videní určitej stránky

Impresia:

zhliadnutie reklamného pruhu

Visits:

počet skutočných návštevníkov, ktorí za určité obdobie vstúpili na daný server

 
< Predošlý   Ďalší >


Správny webdizajn (webdesign) privedie návštevníkov na váš web a predá vaše produkty. Tvoríme optimalizované stránky pre vyhľadávače. Web stránka ITC-NR Nitra obsahuje produkty: webdizajn (webdesign) zameraný na predaj, optimalizácia pre vyhľadávače (SEO), tvorba web stránky kde SEO konzultant zameriava webdizajn (webdesign) a marketingové texty web prezentácie a internetovej stránky na podporu predaja. Reklama a marketing na internete.

© 2019 Internetová Reklamná Agentúra